Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.4/6.2022.KK z dnia 27.09.2022r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu do produkcji polepszaczy gleb lub nawozów mineralno-organicznych w wyniku przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów organicznych na działce nr 317/2 położonej w miejscowości Grodziec".

 

DRO. 6220.4/6.2022.KK                                                                           

     Ozimek 27.09.2022r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zmian.)

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Firmy MAXCALC Sp. z o.o., ul. Ozimska 11, 46 – 040 Antoniów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do produkcji polepszaczy gleb lub nawozów mineralno-organicznych w wyniku przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów organicznych na działce nr 317/2 położonej w miejscowości Grodziec”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Grodziec (tablica ogłoszeń wsi Grodziec)
  • Internet

Obwieszczono_29.09.2022r.

 do góry