Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.03.2014.Ks na zadanie pn.: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. 1 Maja w m. Ozimek

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W dniu  28.03.2014r. zakończono postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Remont drogi gminnej ul. 1 Maja w m. Ozimek

Burmistrz Ozimka

informuje, że rozstrzygnięto w/w postępowanie przetargowe i wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

 Jerzy Wiench

ul. Bocianowa 16

46-022 Zawada

 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowała najkorzystniejszą cenę.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1  przekazuje się informację o Wykonawcach, którzy ubiegali się o zamówienie publiczne, a także punktację jaką przyznano oferentom w każdym kryterium oceny ofert. 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub Nazwisko

 

adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA 100%

 

Łączna punktacja

I

P.U.H DOMAX

Arkadiusz Mika

 

42 - 283 Boronów

ul. Grabińska 8

85,08

 

85,08

 

II

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

 

UL. Daszyńskiego 13 A 46 - 060 Prószków

75,64

75,64

III

Spółdzielnia

SUR PRÓSZKÓW

UL. Kościuszki 23

46 - 060 Prószków

74,97

74,97

IV

PRZEDSIĘBIORSWO HANDLOWO - USŁUGOWE PROFECTUS

SP. Z O.O.

47 - 143 NIEZDROWICE

 UL. WIEJSKA 8

83,77

83,77

V

ADAC LEWAR sp. z o.o

ul. Słoneczna 11

42 - 141 Przystajń

82,85

82,85

VI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe

GREMBUD

45-434 Opole

ul. Akacjowa 69

71,04

71,04

VII

Protect building

Łukasz Mikoda

ul. Augustyna 16

45 - 625 Opole

95,25

95,25

VIII

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo produkcyjne

WER sp. z o.o.

46 - 040 Ozimek

 ul. Gołąba 21

0,00

0,00

IX

Zakład Usługowo - Handlowy BUDMAR

45-221 Opole

ul. Chabrów 10/28

78,01

78,01

X

ARBI Roboty Ziemne Artur Bronder

ul. Turawska 26

46 - 043 Dylaki

0,00

0,00

XI

Hucz sp. zo.o S.K

Boronów

ul. Częstochowska 14

82,13

82,13

XII

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Jerzy Wiench

ul. Bocianowa 16

46-022 Zawada

100,00

100,00

 

Przyznaną punktacje obliczono zgodnie ze SIWZ.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/MAREK KORNIAK

 

 

Załączniki:
 do góry