Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.7/9.2021.KK z dnia 01.03.2022r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina"

 

 

DRO. 6220.7/9.2021.KK                                                                            

    Ozimek 01.03.2022r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania wszczętego na wniosek firmy Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina”, z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Krzyżowa Dolina (tablica ogłoszeń wsi Krzyżowa Dolina)
  • Internet
 do góry