Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej, 46-040 Ozimek, ul. ks, Jana Dzierżona 4B na stanowisko:

Kierownik Działu Pomocy Społecznej

 

wybrana została Pani .......Natalia Kałużny....... zam. ......Dylaki……………………………......

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Natalia Kałużny spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Pani Kałużny wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

Ozimek, dnia 05.03.2019 r.

                                                                                                                                   Dyrektor OIiPS

                                                                                                                                   Jolanta Janerka

 do góry