Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem/użyczenie z dnia 28 listopada 2016 r.

Załączniki:
 do góry