Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Usprawnienie i rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych z Gminy Ozimek"

INFORMACJA

Na podstawie art. 19a ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 395) informuję, że w okresie od 3 do 10 października 2016r. można wnosić uwagi do złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Usprawnienie i rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych z Gminy Ozimek”.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej na  adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek lub adres poczty elektronicznej j.bachlaj@ugim.ozimek.pl lub nr faxu 77/46 22 811.

Treść oferty dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek (tablica ogłoszeń) na stronie internetowej gminy Ozimek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                  BURMISTRZ OZIMKA

JAN LABUS

Załączniki:
 do góry