Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku

 do góry