Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. administracyjno-księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku.

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

na stanowisko inspektora ds. administracyjno-księgowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4b

 

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty  w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. administracyjno-księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

 

została wybrana

Pani Karolina Czerwenka

zamieszkała w Ozimku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Karolina Czerwenka spełniła wszystkie niezbędne wymagania, jakie ustalono przy naborze, to jest wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Karolina Czerwenka wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

Ozimek, dnia 21.07.2022 r.

 do góry