Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. utrzymania i eksploatacji dróg w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI DRÓG

  1. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 Ozimek

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.) informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. utrzymania i eksploatacji dróg została wybrana Pani Aurelia KANDORA zam. w Schodni.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Aurelia Kandora spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze,
tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła największą sumę punktów
z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Kandora wykazała się niezbędną wiedzą
i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

 do góry