Na terenie Gminy i Miasta Ozimek jest 13 sołectw.

 

Sołectwo Antoniów - sołtys Magdalena Kotula 

Sołectwo Biestrzynnik - sołtys Edyta Czaplik

Sołectwo Chobie - sołtys Magdalena Panitz 

Sołectwo Dylaki - sołtys Barbara Starzycka 

Sołectwo Grodziec - sołtys Zdzisław Adamski 

Sołectwo Jedlice - sołtys Agnieszka Golonka 

Sołectwo Krasiejów - sołtys Tadeusz Markulak 

Sołectwo Krzyżowa Dolina - sołtys Bernard Sklorz 

Sołectwo Mnichus - sołtys Irena Kokot 

Sołectwo Nowa Schodnia- sołtys Leszek Jaremko 

Sołectwo Pustków - sołtys Norbert Feliks 

Sołectwo Schodnia - sołtys Julita Widera 

Sołectwo Szczedrzyk - sołtys Iwona Feliks - Wójcik

 do góry