Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działki nr 179/7 km 4 Ozimek

INFORMACJA O WYNIKU

I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2022r. o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

 

 1. Przedmiotem przetargu była działka nr 179/7 km 4 o powierzchni 0,2480 ha, położona w Ozimku, stanowiąca własność Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00074868/6.

2. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

    Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 369.000,00 zł.

    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła  - brak.

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości – brak.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

 do góry