Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.1/7.20222.KK z dnia 15.09.2022r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa jazu wraz z małą elektrownią wodną, przepławką dla ryb, przenoską dla kajaków oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie, pow. Strzelecki oraz miejscowości Krasiejów, gm. Ozimek, pow. Opolski"

 

 

DRO. 6220.1/7.2022.KK                                                                                

Ozimek 15.09.2022r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zmian.)

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Pani Eweliny Bogackiej, Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25 – 650 Kielce, działającej z pełnomocnictwa firmy Ekomas Sp. z o.o., Żdżary 31, 62 – 571 Stare Miasto w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa jazu wraz z małą elektrownią wodną, przepławką dla ryb, przenoską dla kajaków oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie, pow. Strzelecki oraz miejscowości Krasiejów, gm. Ozimek, pow. Opolski”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Kolonowskie
  • Sołtys wsi Krasiejów (tablica ogłoszeń wsi Krasiejów)
  • Internet

Obwieszczono_15.09.2022r.

 do góry