Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 10 "SZARAK" Opole

Ozimek, 30.10.2019r.

ZRGG.6150.6.2019.DR

Obwieszczenie

o terminie polowań zbiorowych

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie Nr 10,,Szarak” Opole

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 10 ,,Szarak” Opole w sezonie 2019/2020

 

Lp

 

DATA

polowania

Przewidywana godzina rozpoczęcia i zakończenia

 

Teren polowania (miejsce)

 

ZWIERZYNA ŁOWNA

1

09.11.2019

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków)

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

2

10.11.2019

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków)

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

3

13, 14, 15-11.2019

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków)

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

4

23.11.2019

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków)

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

5

07.12.2019

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków)

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

6

14.12.2019

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce, Turawa, Węgry)

Bażanty/ Drapieżniki

7

22.12.2019

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce)

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

8

29.12.2019

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce)

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

9

4-5.01.2020

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce)

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

10

12.01.2020

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce)

Bażanty/ Drapieżniki

11

25.01.2020

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce) Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce, Turawa, Węgry)

Bażanty/ Drapieżniki

12

01.02.2020

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce)

Bażanty/ Drapieżniki

14

09.02.2020

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym: Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce)

Bażanty/ Drapieżniki

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Szczedrzyk, Pustków, Jedlice.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

  • Data aktualizacji: 2019-11-13 15:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 611 028