Obwieszczenia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO/ZRGG. 6220.5/3.2020.KK z dnia 03.08.2020r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja elektrowni Słonecznej Schodnia nr 2 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działkach nr 437/90, 448/91, 449/91 położonych w obrębie 0126 w miejscowości Schodnia, gmina Ozimek.

 

 

DRO/ZRGG. 6220.5/3.2020.KK                                                                   Ozimek 03.08.2020r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Pana Dariusza Myślewskiego, ul. Rolnicza 6a, 88 – 200 Radziejów, działającego z pełnomocnictwa firmy IBC SE PL15 Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02 – 715 Warszawa, dla przedsięwzięcia  pn: „Budowa i eksploatacja elektrowni Słonecznej Schodnia nr 2 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 437/90, 448/91, 449/91 położonych w obrębie 0126 w miejscowości Schodnia, gmina Ozimek.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  3. DRO-aa

Obwieszczono:05.08.2020r.

  • Data aktualizacji: 2020-08-13 17:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 042 837