Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.2371.55.2021.AK pn. Modernizacja parteru (szatni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12 – etap II - dostawa i montaż szafek ubraniowych

w dniu 22.10.2021 r. dodano poprawiony projekt umowy

w dniu 25.10.2021r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz zmieniony załacznik nr 1

w dniu 26.10.2021r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz wyjaśnienie treści SWZ

w dniu 02.11.2021r. dodano informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na niniejsze zadanie

w dniu 02.11.2021.r. dodano informację z otwarcia ofert

W dniu 18.11.2021r. dodano informację o wyborze oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Modernizacja parteru (szatni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12 – etap II

- dostawa i montaż szafek ubraniowych

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8330b661-41b2-42d1-8749-2342fc35fd3d

Identyfikator postępowania: 8330b661-41b2-42d1-8749-2342fc35fd3d

 

Załączniki:
 do góry