Zam. do 30 tys. euro

Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Ozimek do szkół specjalnych w Opolu, Kup i Kadłubie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Ozimek do szkół specjalnych w Opolu, Kup i Kadłubie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021 zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ozimek ogłasza się, że firma:

J@MBOR- Ryszard Jambor,

z siedzibą w Opolu,

ul. Małgorzaty 9

45-680 Opole,

 

spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, zdobywając 100/100 punktów.

 

Przy ocenianiu ofert pod uwagę wzięta była cena oferty, którą wyżej wymieniony oferent określił na kwotę 590,00 PLN netto= brutto za jeden dzień usługi , co przy szacunkowej liczbie dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021 (188 dni), co daje 110 920,00 PLN

w okresie od 01.09.2020 roku do 25.06.2020 roku.

  • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 889 154