Zam. powyżej 30 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.06.2015.JM na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek

Zamawiający dodał wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 03.11.2015r.

Zmiana terminu składania ofert na 06.11.2015r. godz. 10:00.

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 10.11.2015r.

znak postępowania: ZP.271.06.2015.JM

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 30 000,00 euro na zadanie pn:

 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg  i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek.

Numer ogłoszenia: 289364 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

treść ogłoszenia poniżej

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 198,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-10-28 15:22 Liczba pobrań: 30

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (WORD, 646,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-10-28 15:22 Liczba pobrań: 25

część III SIWZ - projekt umowy (WORD, 126,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-10-28 15:22 Liczba pobrań: 15

załącznik do SIWZ - szczegółowy wykaz punktów poboru energii (EXCEL, 113,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-10-28 15:22 Liczba pobrań: 22

wyjaśnienie treści SIWZ (WORD, 428,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-11-03 14:58 Liczba pobrań: 5

formularz ofertowy po zmianie (WORD, 75,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-11-03 14:58 Liczba pobrań: 4

projekt umowy po zmianie (WORD, 129,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-11-03 14:58 Liczba pobrań: 3

zmiana treści SIWZ (WORD, 174,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-11-03 14:58 Liczba pobrań: 4

zmiana ogłoszenia o zamówieniu (WORD, 174,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-11-03 14:58 Liczba pobrań: 4

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 179,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-11-10 14:54 Liczba pobrań: 26

  • Data aktualizacji: 2021-09-20 16:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 928 142