Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.06.2015.JM na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek

Zamawiający dodał wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 03.11.2015r.

Zmiana terminu składania ofert na 06.11.2015r. godz. 10:00.

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 10.11.2015r.

znak postępowania: ZP.271.06.2015.JM

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 30 000,00 euro na zadanie pn:

 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg  i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek.

Numer ogłoszenia: 289364 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

treść ogłoszenia poniżej

Załączniki:
 do góry