Zam. powyżej 30 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.04.2016.KS na zadanie pn.: Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku

Ogłoszenie nr 312586 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.

04.10.2016r. - dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienie treści SIWZ i zmianę treści SIWZ

06.10.2016r. - dodano II zmianę SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11.10.2016r. - dodano informację z otwarcia ofert

21.10.2016r. - dodano zawiadomienei o wyborze najkorzstniejszej oferty

BURMISTRZ OZIMKA

Ogłasza Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

 Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

informacja z otwarcia ofert (PDF, 99,98 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2016-10-11 13:24 Liczba pobrań: 105

zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty (WORD, 196,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2016-10-21 14:50 Liczba pobrań: 74

  • Data aktualizacji: 2021-09-20 16:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 929 017