Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.53.2021.AK pn. "Budowa przedszkola w Grodźcu"

w dniu 29.10.2021r, dodano wyjaśnienie treści SWZ

w dniu 09.11.2021r. dodano wyjaśnienie treści SWZ, zmianę treści SWZ oraz ogloszenie o zmianie ogłoszenia

w dniu 10.11.2021r. dodano II zmiane treści SWZ

w dniu 18.11.2021r, dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania

w dniu 18.11.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 06.12.2021r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Budowa przedszkola w Grodźcu

 

 

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c8bf68b9-b52c-442a-8bf2-01b91d9350ce

 

 

Identyfikator postępowania: c8bf68b9-b52c-442a-8bf2-01b91d9350ce

 

Załączniki:
 do góry