Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.63.2021.AK pn. "Przebudowa dróg Gminnych: Cz. nr 1 ul. Jaśminowa w m. Antoniów, cz. nr 2 ul. Jakuba w m. Dylaki, cz. nr 3 ul. Niwecka w m. Szczedrzyk"

w dniu 25.11.2021r. dodano informację o unieważnieniu postepowania w całości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa dróg gminnych:

Cz. nr 1 ul. Jaśminowa w m. Antoniów

Cz. nr 2 ul. Jakuba w m. Dylaki

Cz. nr 3 ul. Niwecka w m. Szczedrzyk

 

 

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/46f58831-b6c4-4def-8d7e-6e0fc736bc4f

 

 

Identyfikator postępowania: 46f58831-b6c4-4def-8d7e-6e0fc736bc4f

Załączniki:
 do góry