Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.38.2021.AK pn. „Dowożenie, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/ ośrodków w roku szkolnym 2021/2022.”

w dniu 10.08.2021r. dodano wyjaśnienie treści SWZ

W dniu 13.08.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania

W dniu 13.08.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 23.08.2021r. dodano informację o wyborze oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Dowożenie, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/ ośrodków w roku szkolnym 2021/2022.”

 

 

Link do postępowania:

 

Identyfikator postępowania:

 

 

 

Załączniki:
 do góry