Zam. powyżej 30 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.09.2014.KS na zadanie pn.: Modernizacja trybun na boisku sportowym w Ozimku

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu  03.09.2014r. zakończono postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Modernizacja trybun na boisku sportowym w Ozimku 

Burmistrz Ozimka

informuje, że rozstrzygnięto w/w postępowanie przetargowe i wybrano ofertę Konsorcjum firm:


PRZEDSIĘBIORSWO HANDLOWO - USŁUGOWE PROFECTUS SP. Z O.O.

47 - 143 NIEZDROWICE

 UL. WIEJSKA 8

Zakład Ogólnobudowlany

Artur Kiowski

47-143 Niezdrowice

Ul. Wiejska 8

 

Ww. Konsorcjum spełniło wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowało najkorzystniejszą cenę.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1  przekazuje się informację o Wykonawcach, którzy ubiegali się o zamówienie publiczne, a także punktację jaką przyznano oferentom w każdym kryterium oceny ofert. 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub Nazwisko

 

adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA 100%

 

Łączna punktacja

I

Konsorcjum firm: PRZEDSIĘBIORSWO HANDLOWO - USŁUGOWE PROFECTUS SP. Z O.O.

Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski


47 – 143 NIEZDROWICE 

UL. WIEJSKA 8

 

 

100,00100,00

Przyznaną punktacje obliczono zgodnie ze SIWZ.

 

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Kowalczyk

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 263,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-08-08 11:32 Liczba pobrań: 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 617,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-08-08 11:32 Liczba pobrań: 61

przedmiar (PDF, 53,16 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-08-08 11:33 Liczba pobrań: 36

DOKUMENTACJA (ZIP, 2,36 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-08-08 11:34 Liczba pobrań: 41

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 1,20 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-08-08 11:34 Liczba pobrań: 24

Wyjaśnienie treści SIWZ - 20.08.2014r. (WORD, 98,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-08-20 15:03 Liczba pobrań: 13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 20.08.2014r. (WORD, 222,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-08-20 15:04 Liczba pobrań: 14

Zmiania treści SIWZ (WORD, 103,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-08-20 15:04 Liczba pobrań: 17

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 238,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-09-03 14:27 Liczba pobrań: 18

  • Data aktualizacji: 2021-09-20 16:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 929 078