Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.05.2017.KS na zadanie pn.: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2018-2019

22.12.2017r. Dodano zmianę treści SIWZ

29.12.2017r. Dodano informację z otwarcia ofert

02.02.2018r. Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 635663-N-2017 z dnia 2017-12-21 r.

Gmina Ozimek: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2018-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Załączniki:
 do góry