Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.05.2017.KS na zadanie pn.: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2018-2019

22.12.2017r. Dodano zmianę treści SIWZ

29.12.2017r. Dodano informację z otwarcia ofert

02.02.2018r. Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 635663-N-2017 z dnia 2017-12-21 r.

Gmina Ozimek: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2018-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 635663 (WORD, 24,63 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:48 Liczba pobrań: 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 416,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:49 Liczba pobrań: 41

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (WORD, 58,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:49 Liczba pobrań: 19

WYKAZ TERENÓW ZIELONYCH (EXCEL, 63,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:50 Liczba pobrań: 26

HARMONOGRAM PRAC (WORD, 41,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:50 Liczba pobrań: 20

CZĘŚĆ III SIWZ - PROJEKT UMOWY (WORD, 97,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:50 Liczba pobrań: 8

zał, 1 formularz oferty (WORD, 74,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:51 Liczba pobrań: 28

zał. nr 2 wykluczenie (WORD, 36,18 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:51 Liczba pobrań: 15

zał. nr 3 warunki udziału (WORD, 33,71 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:51 Liczba pobrań: 8

zał. nr 4 wykaz usług (WORD, 48,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:51 Liczba pobrań: 18

zał. nr 5 wykaz narzedzi (WORD, 29,81 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:51 Liczba pobrań: 14

zał. nr 6 do oferty osoby (WORD, 28,84 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:51 Liczba pobrań: 15

gr kapitałowa (WORD, 18,47 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 15:52 Liczba pobrań: 3

I zmiana treści SIWZ (WORD, 174,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-22 12:31 Liczba pobrań: 7

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (WORD, 12,41 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-22 12:31 Liczba pobrań: 11

zmiana części III projektu umowy (WORD, 96,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-22 12:31 Liczba pobrań: 6

Informacja z otwarcia ofert (WORD, 154,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-29 10:56 Liczba pobrań: 38

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTANEIJSZEJ OFERTY (WORD, 183,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-02-02 17:23 Liczba pobrań: 15

  • Data aktualizacji: 2021-09-20 16:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 928 242