Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.15.2021.AK pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dylakowskiej w miejscowości Biestrzynnik- etap I”

W dniu 28.06.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

W dniu 28.06.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

W dniu 20.07.2021r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Dylakowskiej w miejscowości Biestrzynnik- etap I”

 

 

 

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9632ae4b-9822-4fea-90d9-746679e92cd5

 

 

Identyfikator postępowania: 9632ae4b-9822-4fea-90d9-746679e92cd5

Załączniki:
 do góry