Informacja o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego DRO.271.1.2023.KH " Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek w roku 2023"

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 31.10.2023r. zakończono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr DRO.271.1.2023.KH

na: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek w roku 2023

 wybrano ofertę firmy:

 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Agraf” Agnieszka Skórka

 Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym
nr DRO.271.1.2023.KH z dnia 13.10.2023r. i zaoferowała  najkorzystniejszą ofertę.

 

Jednocześnie przekazuję informację o Wykonawcach, którzy wzięli udział
w zapytaniu ofertowym, a także punktację jaką przyznano oferentom:

Lp.

 

- Firma (nazwa) lub Nazwisko

 

adres Wykonawcy

 

- Cena oferty zł. brutto              lub/ i Ilość punktów

 

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Agraf” Agnieszka Skórka

ul. Tylna 17, 41-712 Ruda Śląska

2 494,80 zł

100,00 pkt

2.

AzbestPol Michał Palczyk,

ul. Boczna 26, 42-130 Kalej

3 100,00 zł

80,48 pkt

3.

Logistyka Odpadów-Realizacja sp. z o.o

ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała

4 422,60 zł

56,41 pkt

 

Załączniki:
 do góry