Informacja o wyborze w trybie zapytania ofertowego na "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ozimek".

OGŁOSZENIE

W dniu 20.03.2023r. zakończono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ozimek".

Burmistrz Ozimka informuje, że wybrano ofertę firmy:

Dawid Jopek Jopek Recykling ul. Przemysłowa 12
63-330 Fabianów

Ww. firma zaoferowała najkorzystniejszą ofertę.

Jednocześnie przekazuję informację o Wykonawcach, którzy wzięli udział
w zapytaniu ofertowym na odbiór 16,2485 Mg odpadów:

Lp.

 

 Firma (nazwa) lub Nazwisko

 

 

Cena oferty zł. brutto             

 

1.

Dawid Jopek Jopek Recykling

ul. Przemysłowa 12

63-330 Fabianów

7 879,22 zł

 

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

"So-Masz" S.C. Janusz i Krzysztof Socha

ul. Leśników Polskich 65

98-100 Łask łódzkie

8 774,19 zł

 

3.

PreZero Service Południe Sp. z o.o

Ul. Kokotek 33

41-700 Ruda Śląska 1

12 536,76 zł

 

4.

REMONDIS OPOLE Sp. z o. o

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

20 882,57 zł

 

 

 do góry