Data wydruku: 2024-04-25 07:06:29

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.2371.55.2021.AK pn. Modernizacja parteru (szatni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12 – etap II - dostawa i montaż szafek ubraniowych

w dniu 22.10.2021 r. dodano poprawiony projekt umowy

w dniu 25.10.2021r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz zmieniony załacznik nr 1

w dniu 26.10.2021r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz wyjaśnienie treści SWZ

w dniu 02.11.2021r. dodano informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na niniejsze zadanie

w dniu 02.11.2021.r. dodano informację z otwarcia ofert

W dniu 18.11.2021r. dodano informację o wyborze oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Modernizacja parteru (szatni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12 – etap II

- dostawa i montaż szafek ubraniowych

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8330b661-41b2-42d1-8749-2342fc35fd3d

Identyfikator postępowania: 8330b661-41b2-42d1-8749-2342fc35fd3d

 

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu (59,89 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 18

SWZ (1,43 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 18

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (64,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 16

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (64,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 3 - oświadczenie (22,47 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 6

Załącznik nr 4 Wykaz dostaw (41,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 10

Załącznik nr 5 Zobowiązanie (24,92 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 2

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa (24,83 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 4

umowa projekt (50,05 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 1

przedmiar (180,72 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 9

Projekt (392,62 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-20 15:09 Liczba pobrań: 14

umowa projekt poprawiony (50,67 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-22 12:27 Liczba pobrań: 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (33,93 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-25 15:50 Liczba pobrań: 1

zmiana treści SWZ (931,29 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-25 15:50 Liczba pobrań: 6

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie (69,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-25 15:50 Liczba pobrań: 6

II zmiana treści SWZ (905,31 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-26 13:41 Liczba pobrań: 4

wyjaśnienie treści SWZ (675,16 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-26 13:41 Liczba pobrań: 8

II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25,48 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-26 13:41 Liczba pobrań: 8

informacja o kwocie (737,71 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-11-02 09:31 Liczba pobrań: 6

informacja z otwarcia ofert (692,97 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-11-02 15:14 Liczba pobrań: 16

informacja o wyborze oferty (937,05 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-11-18 15:13 Liczba pobrań: 2