Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.37.2021.AK: „Budowa miejsc parkingowych oraz miejsc utwardzonych przy ul. Lipowej oraz przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek - etap I”

W dniu 19.08.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

W dniu 19.08.2021r. dodano informację o złozonych ofertach

W dniu 07.09.2021r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Budowa miejsc parkingowych oraz miejsc utwardzonych  przy ul. Lipowej oraz przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek - etap I”

 

 

 

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96eab51a-3f98-4f45-8760-5ee920879158

 

 

Identyfikator postępowania: 96eab51a-3f98-4f45-8760-5ee920879158

 

Załączniki:
 do góry