Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.57.2021.AK pn. „Budowa miejsc parkingowych oraz miejsc utwardzonych przy ul. Lipowej oraz przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek - etap II”

w dniu 17.11.2021r. dodano informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na realizację zadania

W dniu 17.11.2021 dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 14.12.2021r. dodano informacje o wyborze oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Budowa miejsc parkingowych oraz miejsc utwardzonych  przy ul. Lipowej oraz przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek - etap II”

 

 

 

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ddf00ff-15f6-4a6b-a551-878fca48f9ed

 

 

Identyfikator postępowania: 2ddf00ff-15f6-4a6b-a551-878fca48f9ed

Załączniki:
 do góry