Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.4.2021.AK Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w latach 2021 - 2022

W dniu 12.04.2021 Dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

W dniu 01.04.2021 Dodano informację z otwarcia ofert

W dniu 01.04.2021 Dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania.

w dniu 26.03.2021 Dodano Harmonogram prac na rok 2021 i 2022 po korekcie

w dniu 25.03.2021r. Dodano zmianę treści SWZ oraz Załącznik nr 1 po korekcie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w latach 2021 - 2022”

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2145819d-4418-4d7b-93de-9f01ea3768ae

 

Identyfikator postępowania: 2145819d-4418-4d7b-93de-9f01ea3768ae

Załączniki:
 do góry