Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.50.2021.AK pn. "Przebudowa chodników w miejscowości Ozimek"

w dniu 29.09.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania

w dniu 30.09.2021r. unieważniono postępowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Przebudowa chodników w miejscowości Ozimek

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51e14dde-16ff-4f30-9890-8ae35a6e3cbf

 

Identyfikator postępowania: 51e14dde-16ff-4f30-9890-8ae35a6e3cbf

Załączniki:
 do góry