Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.72.2021.AK pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Niweckiej w m. Szczedrzyk”

                                                                                                           

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Niweckiej w m. Szczedrzyk

 

 

 

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00065-65151-UM0800121/20 z dn. 11.06.2021r.

 

 

Link do postępowania miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/db4f3b50-f44c-44a7-a833-4e4a55078721

Identyfikator postępowania: db4f3b50-f44c-44a7-a833-4e4a55078721

W dniu 4.01.2022 dodano zmianę załącznika nr 2  Formularz ofertowy wraz z wyjaśnieniem.

W dniu 13.01.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania.

W dniu 17.01.2022r. dodano informacje o przesunięciu terminu otwarcia ofert w zwiazku z awarią ePUAP

w dniu 18.01.2022r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 10.02.2022r. dodano informację o wyborze oferty

Załączniki:
 do góry