Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.59.2021.AK "Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022"

w dniu 17.11.2021r. dodano informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania.

w dn. 17.11.2021r. dodano informację o uniewaznieniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022.”

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aef16351-e3b4-40c7-b542-56758c9dda52

 

Identyfikator postępowania: aef16351-e3b4-40c7-b542-56758c9dda52

 

Załączniki:
 do góry