Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.17.2021.AK pn. „Modernizacja parteru (szatni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12- etap I”

W dniu 21.06.2021r. dodano plik stolarka okienna oraz roboty wykończeniowe (5) - zmniejszony dla ułatwienia pobrania

w dniu 24.06.2021r. dodano I zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W dniu 01.07.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na realizację zamówienia

W dniu 01.07.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 20.07.2021r. dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Modernizacja parteru (szatni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12- etap I”

 

Zamówienie jest dofinansowane z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

 

 

 

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0a34e521-ebfe-4146-8f2b-d8597581c58f

 

 

Identyfikator postępowania: 0a34e521-ebfe-4146-8f2b-d8597581c58f

Załączniki:
 do góry