Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu AUTOSAN A0909L

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ OZIMKA
ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN A0909L

 

  1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

Gmina Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4b

46-040 Ozimek

tel. 77 4622800 ; e-mail: skretariat@ugim.ozimek.pl 

 www.ozimek.pl 

  

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU

Autobus marki AUTOSAN A0909L

rok produkcji: 2002

nr rejestracyjny: OPO68AC

data pierwszej rejestracji: 26.09.2002

nr identyfikacyjny VIN: SUADW3BDP2S680168

kolor nadwozia: pomarańczowy

liczba miejsc (siedzących+stojących): 40+16

dopuszczalna masa całkowita: 12.500 kg

pojemność/moc silnika: 5900,00 cm3 / 158,00 kW

największy dopuszczalny nacisk osi: 80,00 kN

rodzaj paliwa: olej napędowy

rodzaj skrzyni biegów: manualna

przebieg: 577.690 km

data ważności badania technicznego: brak

Pojazd posiada polisę OC ważną do dnia 31.12.2023r.

Miejsce postoju autobusu: teren MOSiR-u, ul. Częstochowska 27, 46-040 Ozimek, wjazd do miejsca postoju autobusu od ulicy Sportowej w Ozimku.

Autobus bez aktualnych badań technicznych. Autobus do odbioru lawetą.

 

  1. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do 31 maja 2023r. (decyduje data wpływu do siedziby urzędu) w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.

Oferty sporządzone wg załączonego wzoru winny być złożone w zaklejonych kopertach oznaczonych adnotacją: „OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU”.

 

Oferta, pod rygorem nieważności, powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) oraz siedzibę oferenta,

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem i stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi  do niego  żadnych zastrzeżeń,

5) proponowaną cenę nabycia pojazdu będącego przedmiotem przetargu (nie może być niższa niż cena wywoławcza);

6) podpis oferenta.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

  1. CENA WYWOŁAWCZA

8.000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy zł).

 

  1. TERMIN PRZETARGU

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 czerwca 2023r. o godz. 9.00 w sali nr 20 (parter) Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.

 

  1. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT PRZETARGU

Teren MOSiR-u, ul. Częstochowska 27, 46-040 Ozimek, wjazd do miejsca postoju autobusu od ulicy Sportowej w Ozimku.

Termin oględzin do uzgodnienia z pracownikiem MOSiR-u w Ozimku - pan Łukasz Obrębski, tel. 665 583 504.

 

  1. INFORMACJE DODATKOWE

1) oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do zapłaty kwoty, jaką podał w ofercie do dnia podpisania umowy, wskazanego przez sprzedającego, na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, nie później niż 14 dni od dnia przetargu,

2) sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

 

Załączniki:
 do góry