Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa zjazdu z przepustem nad rzeką Białką w m. Grodziec łączącego drogę krajową nr 46 z ul. Częstochowską

W dniu 01.06.2021r. dodano zmianę treści SWZ, wyjaśnienia treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w dniu 09.06.2021 r. dodano informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć ma realizację zamówiania

w dniu 09.06.2021 r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 18.06.2021 r. dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa zjazdu z przepustem nad rzeką Białką w m. Grodziec łączącego drogę krajową nr 46 z ul. Częstochowską”

 

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e62b4a3e-fcc1-4536-a78c-fb99decbd6f1

 

 

Identyfikator postępowania: e62b4a3e-fcc1-4536-a78c-fb99decbd6f1

 

Załączniki:
 do góry