Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.3.1.2021.AK Budowa filii żłobka samorządowego - etap I

w dniu 09.04.2021 r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

w dniu 30.03.2021 r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 30.03.2021 r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zamówienia

W dniu 25.03.2021r. dodano II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, II zmianę treści SWZ oraz II wyjaśnienia treści SWZ, III wyjaśnienie treści SWZ wraz z projektem umowy po korekcie oraz odpowiedzią na pytanie nr 5

w dniu 23.03.2021r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę tresci SWZ oraz wyjaśnienie treści SWZ wraz z załącznikami

                                           

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym

opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap I

 

 

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22e112ca-046f-4292-a8fe-46687d19b06a

Identyfikator postępowania

22e112ca-046f-4292-a8fe-46687d19b06a

Załączniki:
 do góry