Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.49.2021.AK pn. Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap II Cz. nr 1 Dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia. Cz. nr 2 Dostawa pomocy, sprzętu i zabawek do prowadzenia zajęć opiekuńczo – edukacyjnych i rozwojowych.

W dniu 12.10.2021 dodano wyjaśnienie treści SWZ, zmianę treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, oraz zmienione załaczniki 1Ai 1B

w dniu 18.10.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

w dniu 18.10.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 29.10.2021r, dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap II

Cz. nr 1 Dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia.

Cz. nr 2 Dostawa pomocy, sprzętu i zabawek do prowadzenia zajęć opiekuńczo – edukacyjnych i rozwojowych.

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/083dd15a-fc3f-4396-b93d-2de0f3a18f99

Identyfikator postępowania: 083dd15a-fc3f-4396-b93d-2de0f3a18f99

 

Załączniki:
 do góry