Zamówienia powyżej 130000zł

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.49.2021.AK pn. Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap II Cz. nr 1 Dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia. Cz. nr 2 Dostawa pomocy, sprzętu i zabawek do prowadzenia zajęć opiekuńczo – edukacyjnych i rozwojowych.

W dniu 12.10.2021 dodano wyjaśnienie treści SWZ, zmianę treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, oraz zmienione załaczniki 1Ai 1B

w dniu 18.10.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

w dniu 18.10.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 29.10.2021r, dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap II

Cz. nr 1 Dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia.

Cz. nr 2 Dostawa pomocy, sprzętu i zabawek do prowadzenia zajęć opiekuńczo – edukacyjnych i rozwojowych.

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/083dd15a-fc3f-4396-b93d-2de0f3a18f99

Identyfikator postępowania: 083dd15a-fc3f-4396-b93d-2de0f3a18f99

 

ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 60,08 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-06 14:48 Liczba pobrań: 12

Załącznik nr 1A - wykaz wyposażenia dla cz. nr 1 (PDF, 1,46 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-06 14:48 Liczba pobrań: 21

Załącznik nr 1B -wykaz pomocy dydaktycznych i zabawek dla cz. nr 2 (PDF, 900,57 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-06 14:48 Liczba pobrań: 16

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (WORD, 82,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-06 14:48 Liczba pobrań: 6

Załącznik nr 3 - oświadczenie (WORD, 22,36 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-06 14:48 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 4 Wykaz dostaw (WORD, 47,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-06 14:48 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 5 Zobowiązanie (WORD, 24,96 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-06 14:48 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa (WORD, 24,75 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-06 14:48 Liczba pobrań: 4

SWZ (PDF, 1,32 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-06 14:54 Liczba pobrań: 11

ogłoszenie o zmianie (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-12 14:49 Liczba pobrań: 7

Wyjasnienie tresci SWZ (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-12 14:49 Liczba pobrań: 3

zmiana treści SWZ (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-12 14:49 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 1A - wykaz wyposażenia dla cz. nr 1 po zmianie (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-12 14:49 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 1B - wykaz pomocy dydaktycznych i zabawek dla cz. nr 2 - po zmianie (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-12 14:49 Liczba pobrań: 3

umowa projekt (WORD, 50,47 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-15 12:16 Liczba pobrań: 2

informacja o kwocie (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-18 08:56 Liczba pobrań: 6

informacja%20o%20kwocie%20cz. (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-18 09:53 Liczba pobrań: 8

informacja z otwarcia ofert (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-18 16:06 Liczba pobrań: 20

wybór oferty (PDF, 931,88 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-10-29 13:52 Liczba pobrań: 5

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 535