Zapytanie ofertowe nr ZZP.271.152.2015.KS na zadanie pn.: Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl dla potrzeb osób niepełnosprawnych

14.10.2015r. Dodono ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZZP.271.152.2015.KS

dotyczy projektu „Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych”     

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimekreprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z wdrożeniem wytycznych WCAG 2.0 na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku www.ozimek.pl oraz bip.ozimek.pl. w terminie do 30.10.2015r.
  2. Wykaz wymagań WCAG, które muszą zostać wdrożone na przedmiotowej stronie zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Dodatkowo należy:
  • udźwiękowić stronę w sposób gwarantujący ilość odsłuchań na poziomie 1.000 miesięcznie przez okres trzech lat – w terminie do 30.11.2015r.
  • nagrać i umieścić filmik w języku migowym prezentujący sposób komunikowania się z Urzędem – w terminie do 30.11.2015r.
  • przeszkolić dwóch redaktorów Urzędu – przewidywany okres szkoleń to dwa dni – w terminie do 01.12.2015r.
  • potwierdzić zgodność wprowadzonych zmian poprzez wykonanie audytu przez zewnętrzny autoryzowany podmiot – w terminie do 27.11.2015r.
  1. Urząd Miasta i Gminy w Ozimku informuje ponadto, że strona internetowa Urzędu jest portalem zintegrowanym z 17 jednostkami podległymi, poprzez współdzielenie treści na poziomie bazy danych oraz plików, posiadających odrębne CMS-y. Całość utrzymywana jest na serwerach firmy będącej autorem serwisu www, Urząd posiada wyłącznie licencję na użytkowanie serwisu www (systemu CMS) a co za tym idzie, nie posiada autorskich praw majątkowych do kodów strony internetowej Urzędu. Dostęp do serwera realizowany jest poprzez usługę FTP a udostępniony będzie wykonawcy wyłącznie po okazaniu autorskich praw do modyfikacji kodów źródłowych. Dodatkowo będzie wymagane podpisanie Umowy o poufności danych obejmujących dostęp do wszelkich danych znajdujących się na przedmiotowym serwerze.
  2. Ze względu na złożoność oraz rozbudowany system CMS integrujący 17 jednostek podległych, wdrożenie innego systemu CMS nie jest brane pod uwagę.

Pełna treść zapytania ponżej

Załączniki:
 do góry