Ogłoszenie o zamówieniu pn. ZZP.271.13.2021.AK „Budowa dróg gminnych ul Dębowej w Ozimku i Krasiejowie Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ul Dębowej z DW nr 463 ul Wyzwolenia.”

W dniu 15.06.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na realizację zamówienia

W dniu 15.06.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

W dniu 24.06.2021r. dodano informację o wyborze oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Budowa dróg gminnych ul Dębowej w Ozimku i Krasiejowie Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ul Dębowej z DW nr 463 ul Wyzwolenia.”

 

 

 

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/886fc57c-ade6-48d3-a518-4a9ae9fe2da6

 

Identyfikator postępowania: 886fc57c-ade6-48d3-a518-4a9ae9fe2da6

Załączniki:
 do góry