Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.18.2021.AK pn. Remont zabytkowego mostu w Ozimku

W dniu 22.07.2021r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Remont zabytkowego mostu w Ozimku”

 

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0e433b7-b6d0-4bba-a98f-8b448f9c7d32

 

 

Identyfikator postępowania: b0e433b7-b6d0-4bba-a98f-8b448f9c7d32

 

 

 

 

Załączniki:
 do góry