Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.50.1.2021.AK "Przebudowa chodników w miejscowości Ozimek – I etap”

w dniu 18.10.2021r. dodano informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

W dniu 18.10.2021r. dodano informacje z otwarcia ofert

w dniu 29.102021r. dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Przebudowa chodników w miejscowości Ozimek – I etap

II ogłoszenie

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9c337f81-3685-46db-95b4-7eadf375e755

 

Identyfikator postępowania: 9c337f81-3685-46db-95b4-7eadf375e755

 

 

Załączniki:
 do góry