Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.21.2023.AK pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – etap II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – etap II”

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dd0341ea-a006-11ee-948d-82b0c04ef850  

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-dd0341ea-a006-11ee-948d-82b0c04ef850

link do dokumentacji technicznej: https://we.tl/t-sqzzMJEDNE 

link do dokumentacji technicznej: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ITLsgo-8oaX_jOm5nLbDSwfxtALYvHGW?usp=sharing 

w dniu 26.01.2024r. dodano zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w dniu 30.01.2024r. dodano kosztorysy skorygowane oraz rysunki zamienne i wyjasnienie treści SWZ III

w dniu 16.02.2024r dodano wyjaśnienie tresci SWZ, zmianę tresci SWZ, uzgodnienia, porozumienie oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w dniu 23.02.2024r. dodano informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyc Zamawiający na realizację zadania

w dniu 23.02.2024r. dodano informacje z otwarcia ofert

w dniu 19.03.2024r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry