Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.65.2021.AK pn. „Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek”.

w dniu 02.12.2021r. dodano informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na realizację zadania.

w dniu 02.12.2021r. dodano informacje z otwarcia ofert

W dniu 16.12.2021r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek”.

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6a60648-1f1f-4ed7-9cfa-bbfa0aaa6c95

 

Identyfikator postępowania: a6a60648-1f1f-4ed7-9cfa-bbfa0aaa6c95

 

Załączniki:
 do góry