Zam. do 14 000 euro

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej

 

       
     
   
 


 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo,
realizowana w ramach środka 4.1 objętego osią priorytetową 4 PO RYBY 2007-2013

Ozimek, dn. 10.12.2013r.

ZZP.271.76.2013.JB

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 10.12.2013r. zakończono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

na zaprojektowanie i wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej

 

Burmistrz Ozimka

informuje, że wybrano ofertę firmy:

 

Agencja Reklamowo-Marketingowa

56-120 Brzeg Dolny

Ul. Wilcza 8

 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym
nr ZZP.271.76.2013.JB z dnia 03.12.2013r. i zaoferowała  najniższą cenę.

 

Jednocześnie przekazuję informację o Wykonawcach, którzy wzięli udział
w zapytaniu ofertowym, a także punktację jaką przyznano oferentom:

Lp.

Firma (nazwa) lub Nazwisko

adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA 100%

Łączna punktacja

1

Agencja Reklamowo-Marketingowa

ul. Wilcza 8

56-120 Brzeg Dolny

100

100

2

Agencja Reklamowa
„Ms Gadżet” Joanna Witek-Panek

ul. Parkowa 5/2
49-130 Tułowice

 

76,92

76,92

3

WIELKAreklama.eu

ul. Wojska Polskiego 45
98-300 Wieluń

25,00

25,00

4

Muffin Ewa Kaszczuk

ul. Wesoła 47
58-200 Dzierżoniów

19,23

19,23

5

Flesz Studio Tomasz Kenig

Królikowo 6
11-015 Olsztynek

17,86

17,86

Przyznaną punktację obliczono zgodnie ze wzorem umieszczonym w zapytaniu ofertowym.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

 

 

ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami (WORD, 334,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-12-03 15:04 Liczba pobrań: 44

  • Data aktualizacji: 2021-09-20 16:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 928 466