Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.59.1.2021.AK "Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022"

W dniu 15.12.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na  realizacje zamówienia

W dniu 15.12.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 28.12.2021r. dodano informację o uniewaznieniu postepowania w cz. nr 1,2,9,10 oraz informację o wyborze oferty dla cz. nr 3,4,5,6,7,8

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022.”

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4a86383-3bb7-4a9d-815c-717d37b73620

 

Identyfikator postępowania: a4a86383-3bb7-4a9d-815c-717d37b7362

Załączniki:
 do góry