Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.63.1.2021.AK :Przebudowa dróg gminnych cz. 1 Jaśminowa w m. Antoniów, cz. 2 Jakuba w m. Dylaki, cz. 3 Polna w m. Krzyżowa Dolina"

W dniu 27.12.2021r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zadania

w dniu 27.12.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 27.01.2022r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. nr 2 i3

w dniu 09.02.2022r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa dróg gminnych:

Cz. nr 1 ul. Jaśminowa w m. Antoniów

Cz. nr 2 ul. Jakuba w m. Dylaki

Cz. nr 3 ul. Polna w m. Krzyżowa Dolina

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/b2405bd7-aa3b-4bed-a193-4aaf9de01ef2

 

 

Identyfikator postępowania: b2405bd7-aa3b-4bed-a193-4aaf9de01ef2

Załączniki:
 do góry