Data wydruku: 2022-07-05 20:43:56

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.38.2021.AK pn. „Dowożenie, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/ ośrodków w roku szkolnym 2021/2022.”

w dniu 10.08.2021r. dodano wyjaśnienie treści SWZ

W dniu 13.08.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania

W dniu 13.08.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 23.08.2021r. dodano informację o wyborze oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym oparte na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Dowożenie, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/ ośrodków w roku szkolnym 2021/2022.”

 

 

Link do postępowania:

 

Identyfikator postępowania:

 

 

 

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu (112,82 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 15:08 Liczba pobrań: 19

SWZ (1,46 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 15:08 Liczba pobrań: 24

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (25,10 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 13:23 Liczba pobrań: 17

Załącznik nr 2 - PLANOWANY HARMONOGRAM PRZEWOZÓW (13,94 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 13:23 Liczba pobrań: 15

Załącznik nr 3 Formularz Ofertowy (64,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 13:23 Liczba pobrań: 12

Załącznik nr 4 - oświadczenie (20,39 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 13:23 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 5 Wykaz usług (40,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 13:24 Liczba pobrań: 10

Załącznik nr 6 Wykaz narzędzi (25,92 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 13:24 Liczba pobrań: 9

Załącznik nr 7 Wykaz osób (25,34 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 13:24 Liczba pobrań: 12

Załącznik nr 8 Zobowiązanie (22,73 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 13:24 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 9 Grupa kapitałowa (22,88 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-05 13:24 Liczba pobrań: 7

wyjaśnienie treści SWZ (927,46 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-10 14:48 Liczba pobrań: 10

informacja o kwocie (804,32 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-13 08:57 Liczba pobrań: 14

informacja z otwarcia ofert (791,86 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-13 11:39 Liczba pobrań: 14

informacja o wyborze oferty (915,43 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-08-23 14:37 Liczba pobrań: 12