Data wydruku: 2022-05-27 07:31:42

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.72.2021.AK pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Niweckiej w m. Szczedrzyk”

                                                                                                           

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Niweckiej w m. Szczedrzyk

 

 

 

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00065-65151-UM0800121/20 z dn. 11.06.2021r.

 

 

Link do postępowania miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/db4f3b50-f44c-44a7-a833-4e4a55078721

Identyfikator postępowania: db4f3b50-f44c-44a7-a833-4e4a55078721

W dniu 4.01.2022 dodano zmianę załącznika nr 2  Formularz ofertowy wraz z wyjaśnieniem.

W dniu 13.01.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania.

W dniu 17.01.2022r. dodano informacje o przesunięciu terminu otwarcia ofert w zwiazku z awarią ePUAP

w dniu 18.01.2022r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 10.02.2022r. dodano informację o wyborze oferty

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu (68,21 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:47 Liczba pobrań: 28

SWZ (1,38 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:47 Liczba pobrań: 22

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Niwecka Szczedrzyk (157,97 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:47 Liczba pobrań: 20

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy.doc (156,88 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:47 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 3 - oświadczenie (731,46 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:47 Liczba pobrań: 7

Załącznik nr 4 Wykaz robót (152,73 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 10

Załącznik nr 5 Wykaz osób (153,21 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 7

Załącznik nr 6 Zobowiązanie (730,95 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa (730,72 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 7

umowa projekt (768,95 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 8

Część opisowa Szczedrzyk (93,23 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 14

Metryka Szczedrzyk (239,82 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 14

DP Organizacja Ruchu (3,06 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 9

Mapa lokalizacji (1,54 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 20

Mapa poglądowa (197,83 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 16

Mapa projektu (1,86 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 15

Rys.1_pzt (1,07 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 20

Rys.2_przekroj podluzny (146,28 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 9

Rys.3_przekroj konstrukcyjny (67,94 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 15

SST Szczedrzyk (1,56 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 13

Szczedrzyk III kw 2021v2 PRD (89,43 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 22

Uzgodnienie włączenia do drogi Powiatowej (3,43 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:48 Liczba pobrań: 8

zatwierdzenie Starostwo (739,79 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-12-30 12:49 Liczba pobrań: 10

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy po korekcie (156,96 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-01-04 11:48 Liczba pobrań: 16

zmiana załącznika nr 2 (957,39 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-01-04 12:07 Liczba pobrań: 19

Informacja o kwocie (743,95 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-01-13 14:01 Liczba pobrań: 34

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert (883,82 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-01-17 12:32 Liczba pobrań: 35

Informacja z otwarcia (910,73 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-01-18 15:15 Liczba pobrań: 54

Informacja o wyborze oferty (906,03 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-02-10 10:57 Liczba pobrań: 19