Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.18.2023.AK pn. Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f32ec819-8eb8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-f32ec819-8eb8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

w dniu 07.12.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zamówienia

w dniu 07.12.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 27.12.2023r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry