Ogłoszenie o zamówieniu S.271.12.2023.BD pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla gminy Ozimek w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina- etap II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Dostawa sprzętu komputerowego dla gminy Ozimek w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina- etap II

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a9a313b5-1b04-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9a313b5-1b04-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Załączniki:
 do góry