Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.7.2023.AK "Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b76e7adf-f87b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-b76e7adf-f87b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 w dniu 02.06.2023r. dodano wyjaśnienie treści SWZ, zmianę treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedmiar

w dniu 14.06.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia

w dniu 14.06.2023r. dodano informacje z otwarcia ofert

w dniu 15.06.2023r. dodano uniewaznienie postepowania

Załączniki:
 do góry